• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  characteristic length

  Giải thích VN: Độ dài tham chiếu được sử dụng một cách thuận tiện trong tính toán kỹ [[thuật. ]]

  Giải thích EN: Any reference length that is used for convenience in engineering calculations..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X