• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acid number
  pH

  Giải thích VN: Hệ số đặc trưng độ axit của môi trường.

  pH index
  pH-value
  potential hydrogen [pH]
  soil pH

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X