• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  time delay
  độ trễ thời gian chênh lệch giới hạn
  Restricted Differential Time Delay (RDTD)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  time lag

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  time-lag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X