• Thông dụng

  Tính từ

  Tilted
  bàn chênh
  the table is tilted
  Uneven, of different levels
  chênh nhau vài tuổi
  there is a difference of a few years between them
  giá hàng không chênh nhau bao nhiêu
  the prices of goods are not very different in level
  mực nước hai bên cống chênh nhau một mét
  there is a difference of one meter between the levels of the water on both sides of the culvert
  chênh sức
  of uneven strength

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X