• Thông dụng

  Line-up.
  Đoàn người đi diễu hành đội ngũ chỉnh tề
  The parading crowd were in a trim line-up.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X