• Thông dụng

    Snap.
    Chó đợp một miếng vào cẳng
    The dog snapped at (someone's) leg.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X