• Thông dụng

  Danh từ

  Pin, shank, leg
  co cẳng chạy
  to put one's best leg foremost, to take to one's pins
  cẳng nhà
  to have to stay home with one's pins bound (by work..), to be confined to one's home

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X