• Thông dụng

  Patch over again.
  Cái áo đụp
  A jacket with patches sewn on patches.
  (cũ) Graduate as junior bacherlor many times.
  Brazen faced.
  Cái thằng mặt đụp!
  What a brazen-faced type!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X