• Thông dụng

  (thông tục) Every means possible, every means fair foul.
  xoay đủ trò nhưng cuối cùng cũng thất bại
  He ultimately failed though he had resorted to every means possible.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X