• Thông dụng

  Tính từ

  Paralysed, crippled
  bại cánh tay
  To have an arm paralysed
  bại nửa người
  to have half the body paralyzed, to suffer from hemiplegia
  In a state of near exhaustion, almost exhausted
  cái đói ghê gớm làm họ bại hẳn sức
  the dreadful famine drove them into a state of near exhaustion

  Động từ

  To fail
  công việc thành hay bại phần lớn do ta
  failure or success in this undertaking depends mostly on us
  To be worsted, to be defeated
  thắng không kiêu bại không nản
  no vain glory when victorious, no despondency when defeated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X