• Thông dụng

  Serious, serious-minded.
  Anh ta còn trẻ nhưng rất đứng đắn
  Thought still quitr young, he is very serious-minded.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X