• Thông dụng

  Động từ

  To continue (to live, to exist..)
  ngày nào còn chủ nghĩa đế quốc thì còn nguy chiến tranh
  as long as imperialism continues, there is danger of war
  kẻ còn người mất
  some are still living and some dead
  To have....left, still have
  còn tiền
  he has some money left
  anh ta còn mẹ già
  he still has his old mother
  còn nước còn tát
  while there is life, there is hope
  một mất một còn một còn một mất
  life-and-death, make-or-break
  cuộc chiến đấu một mất một còn
  ��a life-and-death battle

  Phó từ

  Still, again
  khuya rồi vẫn còn thức
  although it was late, he was still awake
  ngày mai chúng tôi còn đến đây
  tomorrow, we shall come again
  đang còn thiếu một ít
  there is still some lacking
  theo kịp anh ta còn mệt
  to catch up with him, there is a hard job to do
  Even
  mùa năm ngoái còn nóng hơn năm nay
  last year summer was even hotter than this year's
  còn bằng
  what could be better than, there's nothing like
  còn phải nói
  needless to say!

  Từ nối

  As, for, but
  nhà còn anh anh đi không
  he stays home, as for you, will you come ?
  anh ta không đồng ý nhưng còn chị ta thì sao
  he is not agreeable, but what about her ?
  nắng thì đi còn mưa thì lại
  shine, we'll go but rain, we'll stay behind

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  more

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bout
  crisis

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cone
  mold
  taper
  tapered
  bank
  barrow
  dune
  hillock

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  spirit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X