• Thông dụng

  Danh từ

  Majority; generality
  đa số tuyệt đối đa số áp đảo
  absolute majority, overwhelming majority
  đa số tương đối
  relative majority

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  majority

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  majority

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X