• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  delta
  biên độ đenta
  delta amplitude
  phương pháp đenta
  delta method
  sự điều biến đenta xung
  pulse delta modulation
  đenta x
  delta x

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  delta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X