• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tie-down point

  Giải thích VN: điểm được sử dụng để cứu nạn đối tượng trang thiết [[bị. ]]

  Giải thích EN: A point of attachment used to secure an object to a vehicle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X