• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  entry point

  Giải thích VN: điểm bắt đầu trong chương trình.

  initial point
  origin
  starting point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X