• Thông dụng

  Động từ

  To seize, to catch
  mèo bắt chuột
  Cats catch mice
  bắt kẻ gian
  to catch wrong-doers
  bắt quả bóng
  to catch a ball
  dầu xăng dễ bắt lửa
  petrol easily catches fire
  lửa bắt vào mái tranh
  the straw roof caught fire, the fire caught the straw roof
  ra đa bắt được mục tiêu
  the radar caught its objective
  đánh bài ăn gian bị bắt được
  to cheat at cards and get caught
  kẻ trộm bị bắt quả tang
  the thief was caught red-handed (in the act)
  To receive, to pick up, to tune in
  bắt được thư nhà
  To receive a letter from home, to hear from home
  bắt được của rơi
  to find some lost property
  bắt được bức điện mật của địch
  to pick up a ciphered enemy dispatch
  bắt làn sóng đài Tiếng nói Việt Nam
  to tune in to the Voice of Vietnam, to pick up the Voice of Vietnam wavelength
  To force, to impose
  chĩa súng bắt giơ tay hàng
  to force at gun-point (somebody) to put his hands up and surrender
  điều đó bắt anh ta phải suy nghĩ
  that forced him to think, that gave him food for thought
  bắt phạt
  to impose punishment on, to impose a fine on
  bắt đền
  to force compensations for
  bắt lính
  to force people into the army, to conscript
  bắt sỏi đá phải thành sắn gạo
  to force pebbles and stones to yield rice and manioc
  To get
  vải mịn mặc ít bắt bụi
  smooth cloth gets little dust
  da bắt nắng
  skin which gets tanned easily, skin which tans easily
  bắt liên lạc
  to get contact with
  To fit, to instal
  bắt điện vào làng
  to instal power mains into the village
  các chi tiết máy được bắt chặt với nhau bằng bu lông
  the machine's parts are fitted together with bolts
  con đường mới đắp bắt vào quốc lộ
  the newly-built road joins the highway
  bắt vào câu chuyện một cách tự nhiên
  to cut in the conversation in a natural way
  bắt bóng chừng
  to make a haphazard guess (assumption)
  khi phê bình không nên bắt bóng chừng
  ��when making criticisms, don't make any haphazard assumption
  bắt hai tay
  to run after two hares
  bắt khoan bắt nhặt
  to find fault with, to criticize very sternly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X