• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check point
  checking point
  control point
  điểm khống chế mặt bằng
  horizontal control point
  điểm khống chế mặt đất
  ground control point
  đo đạc điểm khống chế mặt đất
  ground control point survey
  datum mark
  point of control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X