• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  line voltage
  điện áp đường dây-đường dây
  line-to-line voltage
  mains voltage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X