• Thông dụng

  (từ cũ) Official message, official letter.
  (văn chương,cũ) Butterfly.
  Mộng điệp
  Beautiful dream.
  Repeat (like a refrain).
  Điệp ý
  To repeat an idea.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  measures
  suite
  điệp Thái bình dương
  Pacific suite
  điệp Địa trung hải
  Mediterranean suite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X