• Thông dụng

  Go together, match.
  Hai cái bình đi đôi với nhau
  The two vases match.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X