• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calorimetric
  máy đo nhiệt lượng
  calorimetric meter
  calorimetric measurement
  calorimetry
  thermogravimetry (TG)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X