• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  DC generator
  direct-current generator
  generator
  đynamô cực trong
  internal pole generator
  đynamô máy phát phối hợp
  motor dynamo or motor generator
  đynamô đánh lửa
  ignition generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X