• Thông dụng

  Tính từ

  Half-baked
  trả lời ấm
  to give a half-baked answer
  Perfunctory, haphazard
  lối làm ăn ấm
  a perfunctory style of work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X