• Thông dụng

  Danh từ

  Pot; kettle
  ấm pha trà
  teapot
  pha một ấm trà
  to draw a pot of tea
  đun một ấm nước
  to boil a kettle of water

  Tính từ

  Warm; tepid
  nắng ấm
  a warm sun
  quần áo ấm
  warm clothes
  ăn no mặc ấm
  to have adequate food and clothing
  trời ấm lên
  the weather gets warmer
  uống chén nước chè cho ấm bụng
  to warm oneself with a cup of tea
  giọng hát ấm
  a warm singing voice
  tre ấm bụi
  the bamboo has grown thick
  hơi ấm cần thiết cho hạt nẩy mầm
  warmth is needed for the seeds to germinate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X