• Thông dụng

  Động từ

  To hum and haw
  ấm không trả lời
  to hum and haw and give no answer
  không thuộc bài ấm mãi
  to keep humming and hawing, for not knowing one's lesson

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X