• Thông dụng

  Danh từ
  Tag, tablet
  Card, card-game
  Resort, course of action
  Lesson
  Exercise, paper, task, theme

  Động từ

  To act against, to oppose
  chống thực dân Pháp nhưng không bài Pháp
  to resist French colonialism without opposing France
  bài phong phản đế
  to oppose feudalism and fight against imperialism; anti-feudal and anti-imperialist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X