• Thông dụng

  Tính từ

  Well off; comfortable
  xây dựng một đời sống ấm no
  to shape a life of comfort (a comfortable life)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X