• Thông dụng

  Động từ

  To print
  quan ấn loát
  a printing office
  thiết bị ấn loát
  printing equipment, printing facilities

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X