• Thông dụng

  Tính từ

  Infantile, childish
  nhận xét ấu trĩ
  a childish remark
  cách xử sự ấu trĩ
  an infantile behaviour
  trò trẻ con trò ấu trĩ
  child's play

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X