• Thông dụng

  Động từ

  To hum and haw, to hum and ha, to hem and haw
  ầm cho qua chuyện
  to hum and haw and slide over some business
  ầm à ầm
  to hum and haw repeatedly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X