• Thông dụng

  Tính từ.

  Last.
  năm qua
  last year

  Trạng ngữ.

  By.
  ta đi qua đây
  She passed by here.
  After;during.
  I, me.

  Động từ.

  To pass away; to be gone.
  nhắc lại những việc đã qua
  to recall past evens.
  To cross.
  qua đò
  to cross a river on a boat.
  To stop over.
  qua thăm thành phố Hồ Chí Minh
  to stop over in the Ho Chi Minh city.

  Thực phẩm

  Nghĩa chuyên ngành

  fruit
  pit

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  across
  over
  passing
  through
  via
  beyond
  excess
  excessive
  over
  pass

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  extra
  fruit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X