• Thông dụng

  Bent back.
  Người nông dân gánh luá ẹo cả lưng
  The peasant's back was bent under the load of paddy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X