• Thông dụng

  Động từ

  To shoulder; to bear a charge
  gánh chịu tất cả trách nhiệm
  to bear all the responsibilities
  To carry
  gánh gạo
  to carry rice

  Danh từ

  Load
  hai gánh thóc
  two loads of rice

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  burden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X