• Thông dụng

  Động từ

  To stick out; to swell
  bụng chửa ềnh ra
  To have a belly swelling with pregnancy
  To lie at full length

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X