• Thông dụng

  Grunt, oink (mỹ)
  Ìn ịt (láy, ý liên tiếp).
  Nghe tiếng ìn ịt từ chuồng lợn ra
  Some grunts were heard from the pigsty.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X