• Thông dụng

  Danh từ.

  Amnion.
  nước ối
  amniotic fluid.

  Tính từ.

  All over; widespread.
  hoa đỏ ối cả vùng
  an area red all over with flowers.
  Inplenty.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X