• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  swan-neck

  Giải thích VN: Phần nối giữa máng ống máng phía dưới mái [[hiên. ]]

  Giải thích EN: A downspout connector used between a gutter and a downpipe, beneath the eaves.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X