• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glass pipe
  glass tube
  cầu chảy ống thủy tinh
  glass tube fuse
  nhiệt kế (ống) thủy tinh
  glass tube thermometer
  ống thủy tinh thổi
  blown-glass tube
  spirit-level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X