• Thông dụng

  Danh từ

  Cake
  gói bánh
  To wrap cakes (in leaves...)
  nhân bánh
  cake-filling
  bánh bông
  a cake of soap
  bánh thuốc hút
  a cake of tobacco
  Wheel
  bánh xe trước
  front wheel
  bánh xe sau
  rear wheel
  không ai thể quay ngược bánh xe lịch sử
  no one can turn back the wheel of history

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X