• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  optical disk drive
  đĩa quang ghi được
  writable optical disk drive
  đĩa quang xóa được
  erasable optical disk drive
  optical drive
  đĩa quang ghi được
  writable optical drive
  đĩa quang xóa được
  erasable optical drive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X