• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  commission
  delegate
  quyền ủy nhiệm của kỹ
  Engineer's Authority to Delegate
  devolve
  proxy
  máy chủ ủy nhiệm
  proxy server

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  accredit
  delegate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X