• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  preload
  prestress
  sự áp đặt ứng lực trước
  imposition of the prestress
  pre-stressed
  prestressing force

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X