• Thông dụng

  Tính từ
  former; first
  Phó từ
  before, ahead
  last, past
  first; before hand

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  advance
  bản sao trước
  advance copy
  cước ứng trước
  advance freight
  cước ứng trước
  Freight, Advance
  giá đi máy bay mua trước
  advance purchase excursion fare (APEX)
  hợp đồng đăng trước
  advance booking charter
  lỗ khoan trước
  advance borehole
  phân khu đóng đường phía trước
  block section in advance
  sự công bố trước
  advance publication
  sự khai báo trước
  advance notification
  sự thông báo trước
  advance notification
  sự trả trước
  advance payment
  sự xuất bản trước
  advance publication
  sự đặt (hàng) trước
  advance booking
  thanh toán trước
  advance charge
  thế vị trước
  advance potential
  thông tin đi trước
  advance information
  tiền trả trước (cho) lương bổng
  salary advance
  vật đặt, gửi tiền trước
  advance deposit
  Before (B4)
  foreground
  ảnh hiển thị mặt trước
  foreground display image
  ảnh mặt trước
  foreground image
  mặt trước màn hình
  display foreground
  màu mặt trước
  foreground color
  nhiệm vụ nền trước
  foreground job
  nhiệm vụ nền trước
  foreground task
  vùng phía trước
  foreground area
  medium repair
  preceding
  công việc trước đó
  preceding activity
  vật con đứng trước
  preceding subobject
  previous
  ấn bản trước
  previous release
  hàng (số thập phân) đứng trước
  previous decade
  hình (số thập phân) đứng trước
  previous decade
  khoản mục trước đó từ người gửi
  Previous Item from Sender
  mẩu tin trước
  previous record
  mục trước
  previous item
  phần tử xác định trước
  previous specified element
  phiên bản trước
  previous release
  phiên bản trước
  previous version
  sự hóa phần tử trước
  previous element coding
  sự mang sang trước (từ hàng trước)
  previous carry
  trang trước
  previous page

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  in advance
  bán trước
  sale in advance
  bán trước (hàng hóa kỳ hạn)
  sell in advance
  bán trước (hàng hóa kỳ hạn)
  sell in advance (to...)
  cám ơn ông trước
  thanking you in advance
  hành gởi đi trước
  luggage in advance
  nhận trước
  receive in advance (to...)
  phải trả trước
  payable in advance
  phí thủ tục đã thu trước
  commission received in advance
  sự trả trước tiền hàng
  payment in advance
  thanh toán trước
  payment in advance
  thu nhập thu trước
  income in advance
  thu trước
  receive in advance (to...)
  thuế thu trước
  tax in advance
  tiền mặt trả trước
  cash in advance
  tiền nhận mua cổ phiếu thu trước
  subscription received in advance
  tiền thuê nhận trước
  rent received in advance
  tiền trả trước
  money paid in advance
  trả trước
  pay in advance (to...)
  ứng trước
  pay in advance (to...)
  vận phí đã trả trước
  freight paid in advance
  đã trả trước
  paid in advance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X