• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  primary stress
  principal stress
  hệ tọa độ ứng suất chính
  principal stress coordinate system
  mạng lưới quỹ đạo ứng suất chính
  principal stress trajectory pattern
  quỹ đạo ứng suất chính
  principal stress trajectory
  đường ứng suất chính
  line of principal stress
  principal stresses
  quỹ đạo ứng suất chính
  trajectory of principal stresses
  ứng suất chính nhất
  minor principal stresses
  đường ứng suất chính
  lines of principal stresses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X