• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  limit stress
  thuyết trạng thái ứng suất giới hạn của đất
  theory of limit stress state of soils
  limiting stress
  pressure limit
  ultimate stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X