• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shear (ing) stress
  shear stress
  ứng suất trượt thành phần
  resolved shear stress
  shearing strain
  shearing stress
  slip stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X