• Thông dụng

  Tính từ

  Plaintive
  giọng ai oán
  plaintive voice
  tiếng khóc than ai oán
  plaintive lamentations

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X