• Thông dụng

  Động từ

  To convalesce
  đi an dưỡng
  to go to a convalescent home
  sự an dưỡng thời kỳ an dưỡng
  convalescence
  người đang trong thời kỳ an dưỡng
  a convalescent
  nhà an dưỡng
  convalescent home, rest center
  được nghỉ an dưỡng
  to be on convalescent leave

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  rest and recreate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X