• Thông dụng

  Động từ

  To prop, to lean on as a prop
  nhà xiêu cần chống
  the hut was tilted, so it should be propped up
  cụ già đi phải chống gậy
  when walking, the old man had to lean on a stick
  ngồi chống tay vào cằm
  to sit with ones chin propped up in one hand
  chống
  to prop a pit (with pit-props)
  To punt
  chống
  to punt a raft
  To oppose, to resist
  chiến tranh chống xâm lược
  a war opposing aggression, an anti-aggression war
  thuốc chống ẩm
  a substance opposing humidity, an anti-humidity substance, a desicant, a dehumidifier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X